Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna

„Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!” To radosne orędzie usłyszeliśmy w czasie Wigilii Paschalnej, bo Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Postępujmy zatem w „światłości Pana”.