Nasze akcje

Jak wygląda życie w seminarium? Misjonarski kleryk z pewnością nie może narzekać na brak zajęć. Większość czasu zajmują oczywiście studia. Pierwsze dwa lata studiów zajmuje filozofia, a kolejne cztery teologia. Oprócz nauki każdy kleryk dostaje funkcję, którą sprawuje cały rok akademicki.

Jest on wtedy odpowiedzialny np. za salkę komputerową, klerycką, opiekę lekarską, porządki w domu, redakcję pisma kleryckiego „Meteor” itd. Do tego raz w tygodniu odbywają się konferencje ascetyczne z ojcem duchownym seminarium, nauka śpiewu kościelnego, spotkania formacyjne z dyrektorem.

Tak więc nasze życie to nie tylko modlitwa i nauka. Uczestniczymy również w wielu akcjach duszpasterskich z młodzieżą, organizujemy Przegląd Piosenki Religijnej Vincentiana, prowadzimy koło misyjne, zespół muzyczny Lazaryści i uprawiamy w wolnym czasie sport.

Temu wszystkiemu towarzyszy formacja duchowa czyli sztuka kontaktu i pogłębiania swojej relacji z Jezusem. Jest ona fundamentem, na którym budujemy całe swoje życie i posługiwanie jako klerycy.