Jubileusz Adoratorek Najświętszego Serca Pana Jezusa

Jubileusz Adoratorek Najświętszego Serca Pana Jezusa

9 listopada w naszym seminaryjnym kościele swój jubileusz 25 – lecia istnienia obchodziły panie ze stowarzyszenia Adoratorek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adoratorki NSPJ – to wspólnota modlitewna , która wyłoniła się z Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ w roku 1988, kiedy ks. dr Jerzy Woźniak CM pełnił obowiązki Dyrektora w latach 1985 – 1991. Wspólnocie od początku towarzyszy idea przekształcenia się w instytut świecki i dlatego formacja duchowa jest podporządkowana temu celowi (postulat, nowicjat, juniorat, podział na wspólnoty domowe , miesięczne dni skupienia, rekolekcje roczne).

Celem wspólnoty jest pogłębienie życia duchowego, pielęgnowanie modlitwy kontemplacyjnej, cierpliwe znoszenie chorób i niedomagań podeszłego wieku, aby wynagradzać Sercu Bożemu oraz częsta adoracja Najświętszego Sakramentu i adoracja Pana Jezusa w ubogich, chorych i cierpiących duchowo, zaniedbanych. Wspólnota obejmuje również członków stowarzyszonych, którzy nie mogą realizować całego programu. Więcej na stronie poświęconej Stowarzyszeniu.

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bp Jan Szkodoń, a koncelebransami byli: ks. prof. Józef Krzywda CM i ks. prof. Stanisław Wypych CM. Warto wspomnieć, że ks. prof. Stanisław Wypych CM wykładowca Pisma Świętego Starego Testamentu w naszym Instytucie, jest obecnie asystentem kościelnym tego stowarzyszenia.