Sympozjum liturgiczne – REFORMY LITURGII A POWRÓT DO ŹRÓDEŁ

Sympozjum liturgiczne – REFORMY LITURGII A POWRÓT DO ŹRÓDEŁ

W grudniu 2013 roku mija 50 lat od uchwalenia soborowej Konstytucji o Liturgii, która rozpoczęła jej reformę i wszechstronną odnowę w Kościele Rzymskokatolickim. Z tej okazji w Auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w dniach 23 – 24 października odbyło się czwarte międzynarodowe spotkanie naukowców zajmujących się badaniem źródeł liturgicznych poświęcone zjawisku REFORMY LITURGII w Kościele Zachodnim i w Kościołach Wschodnich. Przedstawiciele tych Kościołów  zastanawiali się nad odpowiedzią: Czy i w jakim stopniu reformy liturgii różnych obrządków podejmowane na przestrzeni dziejów były (są) powrotem do źródeł? Podczas obrad sympozjum 24 października 2013 o godz. 11.00 nastąpiło otwarcie wystawy pt. Liturgia wczoraj i dziś.
Wystawa ma celu ukazanie zbiorów liturgicznych zgromadzonych na przestrzeni wieków przez Misjonarzy posługujących w kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła.