1 grudnia – pierwsza niedziela Adwentu

1 grudnia – pierwsza niedziela Adwentu

Rozpoczęliśmy Adwent. Choć jest to czas modlitwy i skupienia, przeżywamy go jednak radośnie i wraz z wiernymi codziennie gromadzimy się na wspólnych Roratach. Duchowo przygotowujemy się na przyjście Pana, który jest już blisko…