8 grudnia – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Dzień Powołania

8 grudnia – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Dzień Powołania

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w naszym Kościele Seminaryjnym przeżywaliśmy dzień powołania alumnów z Seminarium Internum. Na koncelebrowanej Mszy św. o godz. 9:00 której przewodniczył Ks. Superior Paweł Holc CM kandydaci do Zgromadzenia Księży Misjonarzy przeżywali swój dzień powołania, przez który deklarują swoją wolę poświęcenia się pracy w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy dla zbawienia ubogich.
Są to alumni: Kania Sebastian, Kaszuba Łukasz, Kuś Marek, Laba Kamil, Marks Filip, Wojcieszak Artur i Wojewódka Jarosław.