27 stycznia – 7 lutego – sesja egzaminacyjna

27 stycznia – 7 lutego – sesja egzaminacyjna

Rozpoczęliśmy zimowa sesję egzaminacyjną. W tym czasie zbieramy zaliczenia, przystępujemy do egzaminów i prosimy Ducha Świętego o światło na czas nauki.