28 stycznia – imieniny ks. Tomasza Bałuki CM

28 stycznia – imieniny ks. Tomasza Bałuki CM

W tym dniu udaliśmy się do ks. Tomasz Bałuki CM z życzeniami imieninowymi. Życzyliśmy mu błogosławieństwa i cierpliwości w pracy jako dyrektorowi seminarium Internum i archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji.