Uroczystości Odpustowe ku czci nawrócenia Św. Pawła – 24, 25 stycznia

Uroczystości Odpustowe ku czci nawrócenia Św. Pawła – 24, 25 stycznia

Obchodziliśmy rocznicę duchowego początku naszego Zgromadzenia. To właśnie 25 stycznia 1617r., w Uroczystość Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła, św. Wincenty Paulo wygłosił znamienne kazanie o spowiedzi generalnej. To wydarzenie stanowiło przełomowy moment w życiu św. Wincentego a Paulo i inspirację do założenia nowej wspólnoty.

24 stycznia o godz. 17:30 odprawiliśmy uroczyste nieszpory a następnie  uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem ks. bp. Pawła Sochy CM. Ks. biskup wygłosił kazanie, w którym zwrócił uwagę na najważniejsze elementu charyzmatu wincentyńskiego, zwłaszcza na posługę wobec najuboższych. Mszy Świętej towarzyszyła oprawa muzyczna chóru Sióstr Miłosierdzia.

Natomiast 25 stycznia w naszym kościele trwała całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. o godz. 17:30 sprawowaliśmy nieszpory, a o godz. 18.00 odprawiliśmy uroczystą Mszę Świętą odpustową  której przewodniczył ks. bp. Paweł Socha CM. Homilię wygłosił ks. Kryspin Banko CM, Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji. Liturgii towarzyszył śpiew Chóru Mariańskiego z parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, pod dyrekcją maestro Jana Rybarskiego. Po mszy Chór odśpiewał na cześć ks. biskupa  dziękczynną pieśń z racji 40 lecia przyjęcia sakry biskupiej.