15 marca – Uroczystość Św. Ludwiki de Marillac

15 marca – Uroczystość Św. Ludwiki de Marillac

15 marca obchodzimy uroczystość współzałożycielki Sióstr Miłosierdzia, św. Ludwiki de Marillac. Urodziła się 12 sierpnia 1591 r. w Paryżu. Wyszła za mąż za sekretarza królowej, Antoniego Le Gras. w 1623 r. przeżyła niezwykłe wydarzenie określane mianem „Światła”. Była to prawdziwa przemiana. Bóg rozwiał wszystkie jej wątpliwości, objawił przyszłe posłannictwo i wskazał kierownika duchowego w osobie św. Wincentego a Paulo.

Po śmierci męża wspomagała ubogich i chorych w Stowarzyszeniu Pań Miłosierdzia. Wraz ze św. Wincentym a Paulo była współzałożycielką i pierwszą przełożoną Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. W miarę jak zgromadzenie rozrastało się Ludwika w licznych listach ożywiała ducha wspólnot i poszczególnych sióstr. W 1642 r. wraz z kilkoma innymi siostrami złożyła śluby służenia przez całe życie ubogim oraz śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Zmarła 15 marca 1660 r. w Paryżu. Beatyfikowana w 1920 r., kanonizowana w 1934 r. W 1960 r. papież Jan XXIII ogłosił ja patronką wszystkich dzieł charytatywnych.