19 marca- Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

19 marca- Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy uroczystość Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Była to także okazja do założenia życzeń imieninowych mieszkańcom naszego domu formacyjnego: ks. prof. Józefowi Krzywdzie CM oraz ks. prof. Józefowi Kapuściakowi CM.

Najpierw udaliśmy się z życzeniami do ks. Józefa Kapuściaka i gratulowaliśmy postępu w tłumaczeniu kilkunastu tomowego dzieła  Pierre Coste.  Jest to praca niezwykle żmudna i wymagająca ogromnej cierpliwości, ale jak nas zapewnił ks. Józef dzieło idzie do przodu.

Imieniny były także okazją do złożenia gratulacji ks. prof. Józefowi Krzywdzie CM, ponieważ dzięki jego staraniom Kongregacja d/s Wychowania Katolickiego zatwierdziła z dniem 19 marca powstanie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, wydziału prawa kanonicznego. Pierwszym Dziekanem został ks. prof. Tomasz Rozkrut. Warto wspomnieć, że jest to trzeci Wydział prawa kanonicznego w Polsce.

Księżom profesorom życzymy stu lat i wielu sukcesów w podejmowanej pracy naukowej.