25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Obchodziliśmy dzisiaj uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że pocznie za sprawą Ducha Świętego Jednorodzonego Syna Bożego, który będzie władcą i panem świata: Jezusa Chrystusa. Choć uroczystość ta przypada w trakcie Wielkiego Postu, jednak jest dla nas okazją do uczczenia Maryi za jej Fiat, dzięki któremu Syn Boży stał się człowiekiem.