27 lutego – Egzamin Magisterski

27 lutego – Egzamin Magisterski

W dniu dzisiejszym w naszym Instytucie od rana unosiła się już iście naukowa atmosfera. Wszak dzisiaj wypadł termin egzaminu końcowego ex universa teologia, oraz obrona prac magisterskich dla studentów kończących edukację w naszej Alma Mater. Serdecznie gratulujemy kl. Przemysławowi Krowiakowi który pomyślnie zdał egzamin końcowy, oraz kl. Mikołajowi Żebrowskiemu, który oprócz zdanego egzaminu uzyskał także tytuł mgr.