4 marca – 9 marca Rekolekcje Wielkopostne

4 marca – 9 marca Rekolekcje Wielkopostne

W wigilię Środy Popielcowej rozpoczęliśmy 5 dniowe rekolekcje wielkopostne, które stanowią dla nas przygotowanie do obchodów największych tajemnic naszej chrześcijańskiej wiary: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. W tym czasie pokuty, modlitwy i postu przybliżamy się z pokorą do krzyża Pańskiego by kontemplować z miłością dar Chrystusowego Odkupienia, które on każdemu z nas wysłużył. Te tajemnice rozważamy uczestnicząc także w tradycyjnych wielkopostnych nabożeństwach pokutnych: w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach. Tematem tegorocznych rekolekcji były śluby misjonarskie, a rekolekcje wygłosił nam ojciec duchowny naszego seminarium ks. Antoni Miciak CM.