9 marca – Śluby Święte i posługi lektoratu i akolitatu

9 marca – Śluby Święte i posługi lektoratu i akolitatu

W I Niedzielę Wielkiego Postu na Mszy św. której przewodniczył Wizytator Polskiej Prowincji ks. Kryspin Banko CM, trzech naszych seminarzystów z VI roku złożyło Śluby Święte. Są to kl. Marek Kalisz CM, kl. Jacek Międlar CM i kl. Mikołaj Żebrowski CM. Każdy Misjonarz składa Śluby Święte, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i wytrwania w Zgromadzeniu aż do śmierci, aby przez całe życie poświęcić się pracy dla zbawienia ubogich – „Evangelizare Pauperibus Misit Me”, posłał mnie Pan, abym głosił dobrą nowinę wszystkim narodom.

Ksiądz Wizytator udzielił także posług akolitatu klerykom z roku IV. W czasie tego obrzędu na znak dopuszczenia do służby Eucharystii kandydat otrzymuje z rąk celebransa patenę z chlebem albo kielich z winem. Ustanowieniu towarzyszy modlitwa, a także pouczenie Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim. Udzielił także klerykom z roku III, posługi lektoratu. Lektor musi mieć odpowiednie przygotowanie. Czyta Słowo Boże i przygotowuje innych do pełnienia tej funkcji. Poza Mszą świętą może, w imieniu Kościoła: przewodniczyć nabożeństwom (np. różaniec, gorzkie żale, majowe, czerwcowe, itp.), i błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę.

Posługę lektoratu otrzymali: kl. Jan Pracki, kl. Paweł Kliszczak, kl. Jan Rutkowski, kl. Mateusz Stopa, natomiast posługę akolitatu otrzymali: kl. Daniel Frąc, kl. Tomasz Gawlik, kl. Jakub Kasprzyk, kl. Piotr Maćkowiak.