13 kwietnia – Imieniny ks. Prof. Przemysława Nowakowskiego CM

13 kwietnia – Imieniny ks. Prof. Przemysława Nowakowskiego CM

W tym dniu udaliśmy się po obiedzie z życzeniami do ks. prof. Przemysława Nowakowskiego CM. Ksiądz profesor oprócz wykładów z liturgiki w naszym Instytucie, jest także Kierownikiem katedry historii liturgii na UPJP II,  wykładowcą w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie oraz prowadzi zajęcia w semestrze zimowym w seminarium duchownym w Kijowie w naszej Vice prowincji Św. Cyryla i Metodego. Nadto warto wspomnieć, że jest konsultorem w Archidiecezjalnej Komisji ds. liturgii i duszpasterstwa liturgicznego w Krakowie.

Na zakończenie spotkania ksiądz Przemysław pobłogosławił nas Ikoną na której znajdują się postacie wszystkich Świętych czczonych w Kościele Wschodnim.