17 kwietnia – Triduum Paschalne

17 kwietnia – Triduum Paschalne

Dnia 17 kwietnia rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne, centralne wydarzenie całego roku liturgicznego. Wchodzimy w święty czas rozważania i przeżywania wraz z Jezusem Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Każdego dnia gromadzimy się na porannej modlitwie tzw. Ciemnej Jutrzni, by poprzez modlitwę jeszcze głębiej wczuć się w doświadczenia Pana który dla każdego człowieka podejmuje dzieło Zbawienia.

Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się czas Świętego Triduum Paschalnego. W tym dniu czcimy ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, oraz przykazania bratniej miłości.  Uroczystej Liturgii przewodniczył Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji ks. dr Kryspin Banko CM. Po Wieczerzy nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy, gdzie adorowaliśmy  Pana Jezusa do godz. 22.00.

W Wielki Piątek o godz. 15.00 w naszej świątyni ks. Rektor Paweł Holc CM odprawił Drogę Krzyżową, a o godz. 18.00 ksiądz dr Józef Kapuściak CM przewodniczył  Liturgii Męki Pańskiej.  Podczas Liturgii karmiliśmy się słowem Bożym, adorowaliśmy Krzyż Chrystusa – znak zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, przyjmowaliśmy Komunię Świętą – zadatek życia wiecznego. Na zakończenie Liturgii kapłan wraz z asystą przeniósł Najświętszy Sakrament do kaplicy Grobu Bożego. O godz. 21.00 wspólnota naszego domu zgromadziła się na modlitwie Stabat Mater – pieśni ku czci Matki Bożej Bolesnej.

W Wielką Sobotę od rana w naszym kościele była możliwość adoracji w Grobie Pańskim. Od godziny 9.00 święciliśmy także pokarmy na stół wielkanocny.

Wigilia Paschalna w naszej świątyni rozpoczęła się o godz. 19.00. Przewodniczył jej Rektor naszego seminarium ks. dr Paweł Holc CM.  Podczas liturgii śpiewaliśmy Orędzie Paschalne, słuchaliśmy słowa Bożego – tekstów ze Starego i Nowego Testamentu, odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament – Zmartwychwstałego  Chrystusa, oraz wyśpiewaliśmy Radośnie ALLELUJA!! JEZUS ŻYJE.

Życzymy wszystkim odwiedzającym naszą stronę internetową, aby radość Paschalna opromieniała każdy dzień waszego życia. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza was Paschalnymi darami: miłością, radością i pokojem i niech was prowadzi na drogach zbawienia.