21- 23 kwietnia Wyjazd wspólnotowy

21- 23 kwietnia Wyjazd wspólnotowy

Przedłużeniem wielkanocnej radości stał się dla nas wspólny wyjazd integracyjny. W czasie trzy dniowej wycieczki zwiedziliśmy wiele pięknych miejsc w województwie świętokrzyskim oraz lubelskim. Naszym miejscem noclegowym był dom rekolekcyjny w Sandomierzu. Gościł nas tam ks. Józef Szczepański, oraz Siostry od św. Franciszka Serafickiego.

W drodze do Sandomierza nawiedziliśmy Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na Łysej Górze (zwanej także Świętym Krzyżem), oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej, w Kałkowie – Godowie. Wieczorem zwiedziliśmy rynek Sandomierza. Drugiego dnia zwiedziliśmy Kazimierz Dolny. Później udaliśmy się do Lublina, gdzie przeszliśmy Drogę Męczenników Majdanka, a następnie pojechaliśmy do Zamościa. Ostatniego – trzeciego dnia, w drodze do Krakowa zwiedziliśmy pałac w Baranowie Sandomierskim, zwany Małym Wawelem, zamek w Krzyżtoporze, pałac w Kurozwękach, oraz pokamedulski klasztor w Rytwianach. Był to wspaniały czas poznawania niezwykłych miejsc, oraz dobrego wspólnego wypoczynku.