4 – 6 kwietnia – Dnia skupienia dla młodzieży

4 – 6 kwietnia – Dnia skupienia dla młodzieży

W dniach 4 – 6 kwietnia pod hasłem „Ja Jestem Życiem” zaczerpniętym z Ewangelii Św. Jana odbyły się w naszym seminarium dni skupienia dla młodzieży uczącej się i pracującej. W czasie tych dni można było: zastanowić się nad swoim życiem, wyciszyć, a przede wszystkim znaleźć czas na dłuższą osobistą rozmowę z Panem Bogiem. Modlitwa, Adoracja, konferencje, praca w grupach… to wszystko towarzyszyło kilkudziesięciu młodym ludziom, którzy zawitali w tych dniach do naszego seminarium. Dni skupienia poprowadził ks. Jacek Piotrowski CM.