24 maja – Święcenia diakonatu

24 maja – Święcenia diakonatu

W piątek 23 maja w seminaryjnej kaplicy kandydaci do diakonatu uroczyście złożyli wyznanie wiary, które było przygotowaniem do święceń. W dniu 24 maja w naszym kościele seminaryjnym Ks. bp Damian Muskus OFM udzielił święceń diakonatu naszym trzem seminarzystom: Dk. Markowi Kaliszowi CM, Dk. Mikołajowi Żebrowskiemu CM i Dk. Jackowi Międlarowi CM.

Zgodnie z teologią katolicką diakonat jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń (są to kolejno: diakonat, prezbiterat i biskupstwo). W obrzędzie święceń biskup nakłada na kandydata ręce, ale nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi.

Diakoni nie są powoływani, by zastępować kapłanów, ale po to, aby ich wspierać. Dlatego tez nie wykonują funkcji typowo kapłańskich, jak celebrowanie mszy świętej, rozgrzeszanie i namaszczanie chorych ale wsparci łaską sakramentalną, mają za zadanie służyć Kościołowi w posłudze liturgii, słowa i miłości.” <www.misjonarze.org>