Jubileuszowy XXX Przegląd Piosenki Religijnej VINCENTIANA

Jubileuszowy XXX Przegląd Piosenki Religijnej VINCENTIANA

“Świętymi bądźcie” (1P 1,16)

„Do budowania świętości radosnej i autentycznej przyczynia się już od 30 lat Przegląd Piosenki Religijnej Vincentiana. Nie jest to w pierwszym rzędzie festiwal czy konkurs, ale spotkanie z Bogiem i w gronie przyjaciół. Dlatego Vincentiana to nie tylko przesłuchania pod czujnym okiem (a raczej uchem) jurorów, ale przede wszystkim wspólna modlitwa, zabawa, spotkania, zawieranie nowych przyjaźni. To wszystko ma służyć budowaniu naszej świętości i taki cel przyświecał organizatorom Vincentiany na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat”.- słowo rektora ITKM  ks. Pawła Holca CM ze śpiewnika 30. Vincentiany.

Tak również było i w tym roku. W dniach 1-4 maja 2014 r. Vincentiana zgromadziła blisko pół tysiąca młodych osób z całej Polski, aby przez modlitwę, śpiew, wspólną zabawę oraz prezentowanie swych talentów muzycznych wychwalać Pana. Było to możliwe dzięki wspólnie przeżywanej Eucharystii, która była centrum każdego dnia festiwalu, słuchaniu konferencji Ojca Duchownego czy własnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Jak to bywa od kilku już lat, tak i w tym roku Vincentiana odbyła się w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 w podkrakowskich Piekarach. W ramach wieczornych koncertów uświetniających nasz festiwal, na scenie zagrały takie zespoły jak: LAZARYŚCI, BETHEL, FULL POWER SPIRIIT, MATE.O AKUSTYCZNY KWARTET, a także laureaci 29 Vincentiany – THALITA KUM.
Swoje talenty muzyczne przed naszym profesjonalnym jury prezentowało 16 zespołów z całej Polski:
BORN TO LOVE z Kamienicy, CANTATE CHRISTI z Odporyszowa, CANTATE DOMINO z Pabianic, CORDIS ze Słubic, EFFATHA z Chełmna, MAGDALENKI z Karłowic Wielkich, MAJUS z Zakopanego, MERITUM ze Skwierzyny, MONIKA JAKUSZEWICZ ze Słubic, NIEBOSKŁONNI z Tczewa, NOWE SPOJRZENIE z Bydgoszczy, BŁOGOSŁAWIENI z Pabianic, SCHOLA PARAFIALNA  z Linii, SIEWCY MIŁOSIERDZIA z Gniezna, JMV ze Słubic, a także ŚWIETLICA ŚW. WINCENTEGO A PAULO z Krakowa.

Jury przyznało 7 nagród i 2 wyróżnienia. Laureatami tegorocznego, jubileuszowego 30 Przeglądu Piosenki Religijnej Vincentiana został zespół MAGDALENKI z Karłowic Wielkich, a Nagrodę Wincentyńską – otrzymali: pani MONIKA JAKUSZEWICZ ze Słubic oraz NIEBOSKŁONNI z Tczewa.

Wśród nagrodzonych znaleźli się również:

  • II miejsce – CANTATE CHRISTI z Odporyszowa oraz CANTATE DOMINO z Pabianic
  • III miejsce – MERITUM ze Skwierzyny
  • Wyróżnienie – MAJUS z Zakopanego oraz SIEWCY MIŁOSIERDZIA z Gniezna
  • Nagroda publiczności – SHOLA PARAFIALNA Z LINII LAST BUT FIRST!

Dziękujemy Ci, dobry Boże, za to dobre działo, niech „owocuje i rośnie”, niech prowadzi do świętości. “Świętymi bądźcie” (1P 1,16).
Kl. Paweł Krupa organizator