Śluby Święte(8 grudnia)

Śluby Święte(8 grudnia)

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, czterej nasi współbracia:  Daniel Frąc, Tomasz Gawlik, Jakub Kasprzyk, Piotr Maćkowiak – podczas uroczystej Mszy Świętej złożyli śluby wieczyste, ślubując, że wiernie poświęcą się w Zgromadzeniu Misji głoszeniu Ewangelii ubogim, w czystości, ubóstwie, i posłuszeństwie, przez całe swoje życie.