Obłóczyny i Bonum Propositum

Obłóczyny i Bonum Propositum

W uroczystość św. Wincentego a Paulo formalnie kończy się okres Seminarium Internum. Wówczas mają miejsce Obłóczyny – wkraczający w nowy etap formacji alumni otrzymują strój duchownych i składają Bonum Propositum, czyli Dobre Przyrzeczenie zachowania czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w Zgromadzeniu Misji. W tym roku na uroczystej koncelebrowanej mszy św. której przewodniczył ks. Wizytator Kryspin Banko seminarzysta z IV roku Paweł Kliszczak, otrzymał posługę akolitatu, a 10 seminarzystów przyjęło strój duchowny. Są to: Michał Adamczyk, Dominik Ciach, Kamil Jankowski, Łukasz Jędra, Wojciech Kaczmarek, Marek Kliszczak, Hubert Kowalewski, Karol Olejniczak, Marcin Harasim i Marek Wojdyło. Złożyli oni także wspólnie z Grzegorzem Duchnikiem Bonum Propositum.