Uroczysta inauguracja roku akademickiego na UPJPII

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na UPJPII

16 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kolegiacie św. Anny, której przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz.
Dalsza część odbyła się w Filharmonii, gdzie dokonano immatrykulacji studentów I roku, a także wręczono szczególne odznaczenie – tytuł honoris causa – dla Abp. Celestino Migliore. Nuncjusz apostolski wygłosił także swój wykład doktorski.