25 stycznia, czyli wielkie święto

25 stycznia, czyli wielkie święto

25 stycznia to wyjątkowy dzień dla całego Zgromadzenia Księży Misjonarzy, ale także podwójna uroczystość w naszym Kościele seminaryjnym. Zacznijmy od historii…

W XVII wiek św. Wincenty wkraczał jako młody kapłan. Swoją drogę życiową tak naprawdę odkrywał z biegiem czasu. Kiedy w 1613r. obejmował posługę kapelana rodziny de Gondi miał roczne doświadczenie bycia proboszczem wiejskiej parafii w Clichy. Sam Wincenty wspominał ten czas jako najszczęśliwsze lata swojego życia. Przełomowym wydarzeniem była spowiedź umierającego młynarza, który był postrzegany jako pobożny człowiek. Wyznał jednak, że od długiego czasu taił grzechy. To spotkanie skłoniło św. Wincentego a Paulo do wygłoszenia kazania, zwanego I kazaniem misyjnym, zachęcając do spowiedzi generalnej z całego życia. Miało to miejsce właśnie 25 stycznia 1617 r. To wzniosłe wydarzenie stało się duchowym początkiem Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

Drugą uroczystością jest odpust w naszym kościele – pod wezwaniem Nawrócenia świętego Pawła. Sumie odpustowej przewodniczył ks. bp. Damian Muskus OFM, biskup pomocniczy z Krakowa, a koncelebrowali księża przybyli z naszych domów misjonarskich.