Święcenia kapłańskie

Święcenia kapłańskie

21 maja 2016 r. święcenia kapłańskie – prezbiteratu i diakonatu, przyjęło 6 naszych współbraci – 4 zostało wyświęconych na kapłanów, a 2 na diakonów. Święceń udzielał ks. bp Paweł Socha CM.