Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego

20 października, w uroczystość św. Jana Kantego, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim. Mszy św. w kolegiacie św. Anny przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz.
W homilii kardynał odniósł się do Światowych Dni Młodzieży, zwracając uwagę na rolę uniwersytetu i studiów:
„Winniśmy docierać do młodych na wyższych uczelniach, do ich umysłów i serc, aby pomagać im w przygotowaniu do podjęcia służby, do bycia solą ziemi i światłością naszego niespokojnego, podzielonego świata” – stwierdził kard. Dziwisz.
Dalsza część odbyła się w Filharmonii, gdzie dokonano immatrykulacji studentów I roku.