Inauguracja roku akademickiego na ITKM

Inauguracja roku akademickiego na ITKM

W sobotę, 8 października odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na naszym Instytucie. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Grzegorz Cioch – rektor Seminarium im. śś. Cyryla i Metodego w Krakowie. Drugą część uroczystości rozpoczęło odśpiewanie przez chór pieśni „Gaude Mater Polonia”. Po immatrykulacji studentów I roku, wykład inauguracyjny o bł. Władysławie Bukowińskim wygłosił ks. dr hab. Jan Nowak.