Wielki Piątek

Wielki Piątek

W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy św. Jego pokutny charakter skupia naszą uwagę na męce i śmierci Chrystusa na krzyżu. O 15:00 uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej, zaś o 18:00 w Liturgii Męki Pańskiej.