MISSION IS POSSIBLE

MISSION IS POSSIBLE

MISSION IS POSSIBLE! MISJA JEST MOŻLIWA!

Jaka to MISJA? Głoszenie Ewangelii Ubogim materialnie i duchowo.
Kto ma ją wypełnić? Powołany przez Boga! Może właśnie Ty?
Bóg czeka na Twoją odpowiedź!

REKRUTACJA JESZCZE TRWA 🙂

„Nie wystarczy, że ja kocham Boga, jeśli nie kocha Go mój bliźni” – św. Wincenty a Paulo
To wezwanie to wyzwanie, czy je podejmiesz?

Jest to możliwe w naszym Zgromadzeniu Misji (CM)!

Misje święte, misje zagraniczne, duszpasterstwo więźniów, bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, kapelania sióstr szarytek, prowadzenie katechezy, posługa w domach dziecka, duszpasterstwo parafialne, opieka nad porzuconymi dziećmi, kierownictwo duchowe, studia specjalistyczne… to tylko niektóre z wyzwań podejmowanych przez współczesnych synów św. Wincentego a Paulo.
Mała metoda, Cudowny Medalik, miłość aktywna, czerwony szkaplerz, cztery śluby proste, pięć cnót: prostota, pokora, łagodność, umartwienie i gorliwość – to wartkie potoki duchowości wypływającej od Ojca Ubogich.
Bazylika św. Krzyża w Warszawie, Bazylika św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, czy Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem – to tylko niektóre z misjonarskich domów, których w Polsce jest prawie trzydzieści.

Blisko trzydziestu jest również seminarzystów, którzy na krakowskim Stradomiu przygotowują się do bycia świętym mężczyzną – misjonarzem, głoszącym Ewangelię całym swoim życiem.
Chciałbyś do nich dołączyć?

Więcej informacji:

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak wygląda życie kleryka, zajrzyj na stronę: https://seminarium.misjonarze.pl

MISSION IS POSSIBLE!
Zapraszamy!

http://www.maika.com.pl/2017/08/22/mission-is-possible/