Obłóczyny i Bonum Propositum

Obłóczyny i Bonum Propositum

30 września – w ostatnią sobotę września – 4 naszych braci, którzy ukończyli Seminarium Internum, złożyło Bonum Propositum (dobre postanowienie) i przywdziali strój osób duchownych – sutannę.
Otoczmy ich modlitwą, aby

“idąc za Chrystusem głoszącym Ewangelię, pozostali wierni głoszeniu Ewangelii ubogim przez całe życie”.

Niech w ich postanowieniu wspiera i darzy łaską Najświętsza Maryja Panna, a Aniołowie Stróżowie strzegą każdego dnia.