Sympozjum Jubileuszowe w Krakowie

Sympozjum Jubileuszowe w Krakowie

9 listopada w auli naszego Instytutu odbyło się Sympozjum poświęcone 400-lecia Charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Tematem spotkania było spojrzenie na „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” naszego Charyzmatu.
W pierwszej sesji o fundamencie teologiczno-historycznym referaty wygłosili: ks. prof. Luigi Mezzadri CM, ks. prof. Waldemar Rakocy CM oraz ks. bp Paweł Socha CM.
Sesja druga to współczesne aktualizacje charyzmatu wincentyńskiego i działalność poszczególnych gałęzi naszej Rodziny. Na zakończenie odbył się krótki koncert naszego zespołu Lazaryści!