Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna

“Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!” To radosne orędzie usłyszeliśmy w czasie Wigilii Paschalnej, bo Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Postępujmy zatem w “światłości Pana”.