Obłóczyny i Bonum Propositum

Obłóczyny i Bonum Propositum

30 września 2018 r. w naszym kościele seminaryjnym 8 seminarzystów, którzy ukończyli roczną formację w Seminarium Internum, przywdziało strój duchownych i złożyło dobre postanowienie wytrwania w Zgromadzeniu postanawiając czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.
Na dalszej drodze podążania za Jezusem niech wspiera ich nasza modlitwa.