Dzień Powołania

Dzień Powołania

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, ośmiu braci z Seminarium Internum przeżywało swój Dzień Powołania, kiedy to zadeklarowali swoją wolę poświęcenia się pracy w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy dla zbawienia ubogich.

O Maryjo bez grzechu poczęta – módl się za nami!