Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Liturgia Wielkiego Czwartku rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego – najważniejszego wydarzenia w całym roku liturgicznym. W tym dniu nasza uwaga skierowana jest na Wieczernik, w którym “Jezus (…) umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. (…) I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.” (J 13, 1.5)

Ołtarz – miejsce, na którym chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Pańską. Miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Miejsce miłości okazanej przez Boga człowiekowi. Liturgia Wieczerzy Pańskiej ukazuje nam ołtarz obnażony. Pusty.
To symbol Chrystusa – opuszczonego przez człowieka. Jakże wymowna jest pustka naszych ołtarzy. To tam na co dzień składamy Mu dziękczynienia i ofiarujemy naszą codzienność. A dzisiaj ołtarz staje się pusty. Miejsce spotkania z Żywym Bogiem zajmuje inny ołtarz – Ołtarz Adoracji, popularnie zwany ciemnicą.