Święcenia kapłańskie

Święcenia kapłańskie

25 maja w naszym kościele seminaryjnym, z rąk z rąk księdza kard. Stanisława Dziwisza, święcenia prezbiteratu otrzymał Jarosław Wojewódka, a Kamil Laba przyjął święcenia diakonatu. Niech ich posługa będzie świadectwem obecności Chrystusa, który troszczy się o nas wszystkich.

Film z uroczystości: fb.com/MlodziezWincentynska/videos/vb.390124847732434/452240358869555/