Obłóczyny

Obłóczyny

27 września, w uroczystość św. Wincentego a Paulo, 8 naszych braci złożyło Bonum Propositum (dobre postanowienie) i przyjęło strój osób duchownych.
Niech czas seminarium będzie dla nich owocnym przygotowaniem do pójścia za Chrystusem “na krańce świata”!
Bogu niech będą dzięki za nowe i liczne powołania do Zgromadzenia, a także za wszystkich, którzy pamiętają o nas w swojej modlitwie.