Dzień Powołania

Dzień Powołania

Dzisiaj w liturgii obchodzi się Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. Dla naszej wspólnoty seminaryjnej był to również radosny moment, gdyż dziewięciu seminarzystów zostało oficjalnie przyjętych do Zgromadzenia Misji.

Wobec Kościoła złożyli takie oświadczenie: 

Oświadczam wobec Pana Boga (…), że wstępuje do Zgromadzenia z czystą intencją służenia Panu Bogu w duch świętego Wincentego a Paulo. Zobowiązuję się sumiennie badać i utwierdzać swoje powołanie misjonarskie, dążyć do doskonałości, poznawać życie i dzieła Zgromadzenia Misji.


Niech Duch Święty ich prowadzi i pozwoli właściwie rozpoznać głos Boga w swoim życiu, a na drodze ich powołania niech towarzyszy nasza modlitwa.

Święty Wincenty a Paulo – módl się za nami!
Święty Józefie – módl się za nami!
Maryjo, Mistrzyni życia duchowego – módl się za nami!