Nasze akcje

Jak wygląda życie w seminarium? Z pewnością nie można narzekać na brak zajęć 😉
Większość czasu zajmują oczywiście studia. Pierwsze dwa lata studiujemy filozofię, a kolejne cztery teologię. Na początku roku każdy otrzymuje pewną funkcję, za którą jest odpowiedzialny przez cały rok:
salka komputerowa, klerycka, opieka lekarska, porządki w domu, redakcja pisma kleryckiego „Meteor” itd. Do tego raz w tygodniu odbywają się konferencje z ojcem duchownym seminarium, nauka śpiewu kościelnego, spotkania formacyjne z dyrektorem.

Tak więc nasze życie to nie tylko modlitwa i nauka. Uczestniczymy również w wielu akcjach duszpasterskich z młodzieżą, organizujemy Przegląd Piosenki Religijnej Vincentiana, prowadzimy koło misyjne, zespół muzyczny Lazaryści i uprawiamy w wolnym czasie sport.

Temu wszystkiemu towarzyszy formacja duchowa czyli sztuka kontaktu i pogłębiania swojej relacji z Jezusem. Jest ona fundamentem, na którym budujemy całe swoje życie i posługiwanie.