Kleryckie Koło Misyjne

Nakaz misyjny Pana ma swoje ostateczne źródło w wiecznej miłości Trójcy Świętej. (KKK 850)

Tyle Katechizm Kościoła Katolickiego. My jako kleryckie koło misyjne staramy się tą specyficzną, bo misyjną, prawdę o wiecznej miłości Boga przekazywać dalej. O niej świadczyć. Dlatego nasze nasza działalność jest tak różnorodna i tak… piękna. Bo gdy dostaje się e-mail od misjonarza, który przez najbliższe 3 miesiące nie będzie miał dostępu do Internetu, z wiadomością, że ludzie czekali na kapłana przez 40 lat, to serce kleryka, który wkracza na drogę miłości, jaką jest kapłaństwo, serce takie rośnie.

Co robimy?

Wydajemy Wiadomości misyjne – kwartalnik, który od blisko 90 lat informuje o tym, co dzieje się na misjach ad gentes, czego misjonarze potrzebują i jakie przeżywają przygody. Wszak dla tych misjonarzy z Afryki spotkania z krokodylem nie należą do rzadkości… Ale więcej można przeczytać w najnowszych numerach WM.

Modlitwa

W każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 19 w naszym kościele seminaryjnym ma miejsce msza święta w intencji misji ad gentes, misjonarzy oraz wszystkich tych, którzy dzieło misji wspierają. My, jako koło misyjne przygotowujemy specjalną oprawę dla Eucharystii. Czasem są malgaskie śpiewy, czasem procesja z darami, a czasem zwiedzanie misyjnego muzeum.

Tydzień misyjny

Każdego roku organizujemy tydzień misyjny w seminarium. W ramach tego misyjnego święta zapraszamy misjonarzy i misjonarki z całego świata, by mogli swoją radością dzielić się z bracią klerycką. Wszak klerycy to przyszli księża, a niektórzy przyszli księża to misjonarze ad gentes. Dodatkowo przygotowujemy projekcje filmów o tematyce misyjnej, odmawiamy różaniec w językach misyjnych, wspominamy życiorysy sławetnych misjonarzy ad gentes ze Zgromadzenia Misji, takich jak: św. Justyn de Jacobis, czy św. Francieszek Regi Clet.

Misje

Kleryckie koło misyjne to znakomita propozycja dla każdego kleryka, który chce poznać, czym są misje ad gentes. A są one wielką radością, która płynie z przyjęcia zaproszenia od Pana Boga. Zaproszenia miłości. Przyjmując je, możemy dzielić się nim z innymi braćmi i siostrami na całym świecie.

Opiekun koła: ks. Antoni Miciak CM
Aktualni członkowie:
kl. Łukasz Szcządała
kl. Michał Adamczyk
kl. Łukasz Mostowik