Formacja

Seminarium Wyższe

to drugi, zaraz po Internum, etap formacji. To tutaj przygotowujemy się do bycia dobrymi kapłanami, na wzór św. Wincentego a Paulo.

Formacja duchowa

Rozwijamy ją poprzez codzienną Mszę świętą, rozmyślanie, modlitwę brewiarzową, różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu, a także poprzez praktyki okresowe, takie jak: konferencja z ojcem duchowym, nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego, nabożeństwo ku czci Maryi Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik.

Rekolekcje i dni skupienia

Przed rozpoczęciem roku akademickiego i przed Wielkim Postem przeżywamy kilkudniowe rekolekcje. Pomagają one dobrze przeżyć cały rok, a w szczególności Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Raz w miesiącu (poza okresem wakacji) w naszym Seminarium trwa tzw. dzień skupienia – jest to czas całkowitego milczenia, podczas którego – przez konferencje, modlitwę i adorację Pana Jezusa – rozważamy Słowo, które kieruje do nas Chrystus.

Formacja intelektualna

Studia trwają sześć lat, a odbywamy je wraz z klerykami z innych wspólnot seminaryjnych w murach naszego Seminarium. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy (ITKM) jest jednym z wydziałów Uniwersytetu Papieskiego JPII.
Pierwsze dwa lata zajmuje filozofia, a następne cztery lata to studium teologii, które obejmuje także praktyczne przygotowanie do przyszłej pracy kapłańskiej.
Studia kończą się uzyskaniem stopnia magistra teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Wspólnota

Oczywiście formacja duchowa i intelektualna to nie wszystko – w seminarium tworzymy wspólnotę, której mamy się czuć dobrze. Wspólne akcje, rozmowy, spotkania owocują dobrym samopoczuciem i ochotą do działania 😉