Formacja duchowa

Formacja duchowa w Seminarium stanowi bardzo mocny fundament późniejszego życia kapłańskiego, bowiem każdy Misjonarz musi mieć wyrobiony hart ducha, jaki powinien charakteryzować świadków krzyża Chrystusa.

Naszymi codziennymi elementami formacji duchowej są: Msza święta, rozmyślanie, modlitwa brewiarzowa, różaniec, nawiedzenie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Raz w miesiącu (poza okresem wakacji) w naszym Seminarium trwa tzw. dzień skupienia – jest to czas całkowitego milczenia, podczas którego każdy z nas stara się usłyszeć, co Chrystus chce powiedzieć w modlitwie, Piśmie Świętym czy adoracji Najświętszego Sakramentu.

Przed rozpoczęciem roku akademickiego i przed Wielkim Postem przeżywamy kilkudniowe rekolekcje. Jest to szczególny czas pogłębionej modlitwy i refleksji nad własnym życiem, powołaniem i przygotowaniem do pracy w Winnicy Pańskiej.

Czas rekolekcji i dni skupienia to mocny fundament, który daje siły do dalszej nauki i pracy. To czas zatrzymania i duchowego wytchnienia, aby nie zatracić się w wirze codziennych obowiązków.