Seminarium Wyższe

Seminarium Wyższe to drugi, zaraz po Internum, etap formacji. To tutaj przygotowujemy się do bycia dobrymi kapłanami, na wzór św. Wincentego a Paulo.

Najważniejszym punktem tego przygotowania jest formacja duchowa.
Rozwijamy ją poprzez codzienną Mszę świętą, rozmyślanie, modlitwę brewiarzową, różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu, a także poprzez praktyki okresowe, takie jak: konferencja z ojcem duchowym, nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego, nabożeństwo ku czci Maryi Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik.

Raz w miesiącu (poza okresem wakacji) w naszym Seminarium trwa tzw. dzień skupienia – jest to czas całkowitego milczenia, podczas którego – przez konferencje, modlitwę i adorację Pana Jezusa – rozważamy Słowo, które kieruje do nas Chrystus.

Przed rozpoczęciem roku akademickiego i przed Wielkim Postem przeżywamy kilkudniowe rekolekcje. Pomagają one dobrze przeżyć cały rok, a w szczególności Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Nie zapominajmy o formacji intelektualnej 😉
Studia trwają sześć lat, a odbywamy je wraz z klerykami z innych wspólnot seminaryjnych w murach naszego Seminarium. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy (ITKM) jest jednym z wydziałów Uniwersytetu Papieskiego JPII.
Pierwsze dwa lata zajmuje filozofia, a następne cztery lata to studium teologii, które obejmuje także praktyczne przygotowanie do przyszłej pracy kapłańskiej.
Studia kończą się uzyskaniem stopnia magistra teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Oczywiście formacja duchowa i intelektualna to nie wszystko – w seminarium tworzymy wspólnotę, której mamy się czuć dobrze. Wspólne akcje, rozmowy, spotkania owocują dobrym samopoczuciem i ochotą do działania 😉