Studia

Klerycy naszego seminarium odbywają studia w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Studia te trwają sześć lat.

Pierwsze dwa zajmuje filozofia. W czasie tych wykładów poznajemy m.in. historię filozofii, antropologię, metafizykę, historię Kościoła itd. Następne cztery lata to studium teologii, które obejmuje także praktyczne przygotowanie do przyszłej pracy kapłańskiej. W tym czasie odbywają się m.in. wykłady z teologii moralnej, dogmatycznej oraz z Pisma Świętego.

W naszym Instytucie kształcą się nie tylko alumni Zgromadzenia Misji, ale również z innych zakonów i zgromadzeń( Michalici, Pijarzy, Kanonicy Regularni Laterańscy, Augustianie, Cystersi, Kombonianie oraz seminarzyści z Orchard Lake).

Studia kończą się uzyskaniem stopnia magistra teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.