Nasz dom

Początki Domu Stradomskiego sięgają XVII wieku. Kiedy Misjonarze podjęli zarząd Seminarium Zamkowego w Krakowie (1682 r.), pragnęli rozwinąć w szerszym zakresie działalność pastoralną na terenie diecezji krakowskiej. Wyzwaniem były: misje ludowe, rekolekcje zamknięte, pomoc dobroczynna.
Dzięki darowiznom biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego zakupiono ziemię oraz kilka budynków nad starym korytem Wisły na przedmieściu zwanym Stradomiem. Niedługo później Misjonarze wznieśli przy ulicy Stradomskiej kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła, który konsekrowano w połowie XVIII wieku.

DOM FORMACJI
Pierwotnym celem Domu Stradomskiego było organizowanie rekolekcji dla kandydatów do święceń kapłańskich, a także dla księży i świeckich. Następnie w 1732 r. erygowano seminarium duchowne kształcące alumnów diecezjalnych oraz Zgromadzenia Misji. W 1910 r. utworzono Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, uczelnia ta uzyskała prawa wyższej uczelni zarówno od władz austriackich jak i w odrodzonej Polsce. Po II wojnie światowej ze względu na trudności ze strony władz PRL od 1973 r. Instytut rozpoczął współpracę z Papieskim Wydziałem Teologicznym, a od 1981 r. z Papieską Akademią Teologiczną, obecnie z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. Obecnie w ITKM kształcą się alumni 9 zgromadzeń i zakonów.

DOM CENTRALNY
Od 1912 r. z domem Stradomskim związał się zarząd Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji. Tu mieszka Wizytator i zbiera się Rada Prowincji. Tu wydawane jest od 1909 r. pismo alumnów “Meteor”, od 1946 r. działa Instytut Wydawniczy “Nasza Przeszłość” oraz od 1987 r. Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.
W domu Stradomskim mieści się także licząca ponad 200 tys. woluminów biblioteka udostępniona nie tylko mieszkańcom, ale również wszystkim zainteresowanym oraz Muzeum Historyczno–Misyjne Księży Misjonarzy.