Regulamin

MeczeHistoriaHarmonogramGaleria
Regulamin

Klerycka Liga Piłkarska 2019/20
Regulamin

Organizatorzy

 1. Klerycka Liga Piłkarska, powstała w roku 1969 z sugestii ówczesnego metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły. Została powołana nie tylko ku rozwojowi kultury fizycznej wśród alumnów, lecz przede wszystkim aby rozwijać ducha przyjaźni
  i braterstwa między studentami różnych seminariów, zarówno diecezjalnych jak
  i zakonnych. Wyraża się to przez wspólne mecze oraz rekreacyjne spotkanie pomeczowe w celu poznania innych wspólnot.
 2. Organizatorami Ligi w sezonie 2019/20 są kl. Piotr Ciapała CM – główny koordynator, kl. Dominik Iwański SDB, kl. Piotr Marmuszewski SJ. Pozostali uczestnicy Ligi są de facto jej Współorganizatorami, którzy mają również wpływ na przebieg i porządek rozgrywek.
 3. Każde z seminariów, które zgłosi swój udział w tegorocznym sezonie Ligi, wybiera swojego Lidera. Jest to osoba odpowiedzialna za kontakt i sprawy organizacyjne danej drużyny. Lider odpowiada za organizację meczów swojego zespołu.
 4. Lider otrzyma dostęp do wglądu do BAZY LIGI.
 5. BAZA LIGI jest to arkusz Google, w którym zawarte są informacje nt. kontaktów do organizatorów i innych drużyn, bazy boisk, bazy sędziów, terminarza Ligi.
 6. Zgodnie z RODO – wszystkie dane osobowe, jakie są podane w BAZIE LIGI są wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby Ligi Kleryckiej. Szczegółowe informacje w tej materii mogą być podane przez Organizatorów na wyraźne życzenie uczestników Ligi.
 7. Informacje na temat: kolejności rozgrywanych spotkań, fotorelacji z meczów, informacji podstawowych są zawarte i ogólnodostępne na oficjalnej stronie internetowej Ligi: https://seminarium.misjonarze.pl/liga-klerycka/
 8. Wszelkie kwestie formalne dotyczące rozgrywek powinny być załatwiane drogą mailową.
 9. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkie szkody materialne i osobowe poniesione w trakcie tegorocznego sezonu.
 10. Każda z drużyn jako Współorganizator odpowiada w całości za stan zdrowia każdego ze swoich zawodników, w tym za zdolność zawodników do brania udziału w Lidze. Stąd też żaden z zawodników nie będzie dowodził roszczeń z tytułu poniesionych kontuzji
  w trakcie Ligi.
 11. W sytuacjach koniecznych, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korygowania regulaminu w trakcie sezonu Ligi.

Zgłoszenie drużyny

 1. Aby zgłosić drużynę do udziału w rozgrywkach Kleryckiej Ligi Piłkarskiej należy wysłać do Organizatorów wypełniony kwestionariusz zgłoszenia zawierający:
  – nazwę seminarium duchownego
  – dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za mecze drużyny,
  – terminy, w których drużyna nie jest w stanie prowadzić rozgrywek (z powodu sesji, wyjazdów duszpasterskich, czy świąt).
  Terminy nie podane w zgłoszeniu, nie będą brane pod uwagę przez Organizatorów przy ustaleniu dogodnego harmonogramu rozgrywek.
 2. W rozgrywkach mogą brać udział jedynie alumni seminariów duchownych, jak i postulanci oraz nowicjusze.
 3. W razie braku zawodników, w składzie zespołu może wystąpić dwóch absolwentów seminarium. W sytuacjach wyjątkowych dopuszczalny jest także trzeci absolwent, jednakże jego udział w meczu należy uzasadnić Organizatorom, a także otrzymać zgodę przeciwnej drużyny.
 4. Za zgodą organizatorów można stworzyć drużynę, w której skład wchodzą zawodnicy z dwóch różnych seminariów.

Organizacja Ligi

 1. Harmonogram, który zawiera:
  – ramy czasowe kolejnych kolejek rozgrywek,
  – listę meczów do rozegrania w danej kolejce,
  – formę rozgrywek wraz z tabelami
  – listę Gospodarzy kolejnych spotkań → przygotowują na początku sezonu Organizatorzy.
 2. Stwierdzenie: “Ramy czasowe kolejnych kolejek” oznacza, że na daną kolejkę będzie przysługiwać termin dwóch tygodni na rozegranie spotkania.
  Np. 1. kolejka może mieć ramy 5 XI – 19 XI. Oznacza to, że w tym terminie od 5 XI do
  19 XI należy rozegrać dane spotkanie. Po tym terminie kończy się już 1. kolejka Ligi.
 3. Każdy z zespołów wpłaca Organizatorom wpisowe w wysokości 100 zł, które zostanie przeznaczone na nagrody dla drużyn na koniec sezonu.
 4. Nagrody otrzymają wszystkie zespoły. Dodatkowo nagrodzeni zostaną: najlepszy Gospodarz sezonu oraz król strzelców.
 5. Drużyna, która odpuści trzy spotkania w Lidze, zostanie z niej usunięta bez zwrotu wpisowego.
 6. Rozgrywki mają charakter ligowy, tzn. każdy zespołów rozegra jeden mecz z pozostałymi zespołami Ligi. W każdej kolejce jedna z drużyn będzie pauzować.
 7. Zwycięzca meczu otrzymuje 3 punkty, za remis obie drużyny po 1 punkcie.
  W przypadku równej ilości punktów dwóch drużyn liczą się: wynik bezpośredniego spotkania między nimi, bilans bramek, liczba strzelonych bramek, mniejsza ilość kartek.
 8. Po fazie zasadniczej, dojdzie do fazy play – off, w której to zagrają cztery najlepsze drużyny fazy zasadniczej. I tak drużyna, która zajmie pierwsze miejsce po fazie zasadniczej spotka się z czwartą, a druga z trzecią. Zespoły z miejsc: 1, 2 będą gospodarzami tych spotkań.
  Zwycięzcy tych meczów spotkają się ze sobą w finale 51. edycji Ligi.
 9. Zwycięzca obecnej edycji ligi organizuje kolejną Piłkarską Ligę Klerycką.

Organizacja meczu

 1. Każde spotkanie posiada swojego Gospodarza.
  W porozumieniu z Liderem drużyny przeciwnej ustala on poniższe kwestie.
 2. Do obowiązków Gospodarza należy organizacja meczu, tzn:
  – ustalenie dogodnego terminu,
  – znalezieniem miejsca do gry,
  – zapewnienie opieki medycznej,
  – zaproszenie sędziego,
  jeśli jest to możliwe – zorganizowaniem wspólnej rekreacji po rozgrywce.
 3. Zaproszenie sędziego, jak i rezerwacja boiska może się wiązać z dodatkową opłatą. Każdorazowy wydatek związany z organizacją danego meczu jest dzielony po równo między drużyny rozgrywającymi ze sobą spotkanie.
 4. W sytuacji gdy istnieją problemy z rozegraniem danego meczu, Organizator może zarządzić:
  1. walkower z winy drużyny, która nie była w stanie w danym terminie rozegrać spotkania
  2. przyznanie 0 punktów obu drużynom, gdyby nie były w stanie rozegrać meczu
   w danym terminie
  3. dozwolenie rozegrania meczu w terminie bliskim ramom czasowym danej kolejki (w okolicach tygodnia)
  4. w sytuacjach zupełnie wyjątkowych i ekstremalnych – do rozegrania dodatkowego spotkania w innym terminie
 5. Drużyny, o problemach wspomnianych w powyższym punkcie powinny stosownie wcześniej powiadomić Organizatorów.
 6. W trakcie meczu jest zakaz rozpraszania zawodników hałasem tzn. megafonami, bardzo głośną muzyką, czy innym sprzętem powodującym hałas. Organizatorzy będą w takim przypadku zmuszeni do uznania walkoweru z winy zespołu postępującego w podany sposób!
 7. Warunkiem uznania meczu jest przesłanie przez Liderów (każdy z osobna) Organizatorom drogą mailową protokół meczowy :
  – czas i miejsce rozegranego spotkania
  – wynik bramkowy,
  – listę strzelców,
  – listę czerwonych i żółtych kartek,
  – imię i nazwisko sędziego.

Wzór protokołu zostanie dostarczony Liderom przez Organizatorów.

Rozgrywki

 1. Spotkania rozgrywane są na fundamencie wzajemnych ustaleń między Liderami drużyn. Interpretacja, a nawet zastosowanie każdego z poniższych punktów może być inne, niż wyraża to punkt, wtedy i tylko wtedy, gdy zgodę na to wyrażą Liderzy obu drużyn przed danym meczem.
 2. Mecze odbywają się w formie przystosowanej do gry na boiskach typu “orlik”. Nawierzchnia, na której odbywają się mecze to sztuczna trawa, chyba że obie drużyny wyrażą zgodę na inną.
 3. Drużyna ma obowiązek posiadać jednolite stroje (bramkarz musi mieć inny strój, niż gracze z pola).
 4. Dozwolone buty to: te z płaską podeszwą, bądź przeznaczone na sztuczną nawierzchnię.
 5. Liczba graczy jednego zespołu, jaka przebywa na boisku to: sześciu graczy + bramkarz.
 6. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w swoim polu karnym. Po aucie bramkowym następuję wyrzut piłki ręką.
 7. Można podawać do bramkarza.
 8. Liczba zmian w meczu jest dowolna i odbywa się na zasadach hokejowych, tzn. podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, kiedy jego współbrat z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej boiska.
 9. Standardowy czas gry to: 2 połowy po 30 min.
 10. Gramy bez spalonych.
 11. Auty wykonujemy nogą z linii bocznej boiska, bądź poza nią.
 12. Gramy bez ostrych wślizgów. Każdorazowy taki wślizg będzie karany rzutem wolnym bezpośrednim,
  a w polu karnym – rzutem karnym.
 13. Wszelkie faule i przekroczenie przepisów może skutkować otrzymaniem kartek: żółtej lub czerwonej. Żółta oznacza karę opuszczenia boiska na 2 min. Po tym czasie ukarany piłkarz wraca na boisko, chyba że wcześniej jego drużyna straciła bramkę.
 14. Otrzymanie drugiej żółtej kartki przez zawodnika skutkuje kartką czerwoną.
  Wówczas drużyna zostaje osłabiona na 5 min. Strata bramki tym razem nie anuluje tego czasu osłabienia. Czerwona kartka otrzymana za jednorazowe przewinienie (a nie w wyniku drugiej żółtej) dyskwalifikuje gracza z udziału w kolejnym meczu.
 15. Pozostałe przepisy według przepisów gry w piłkę nożną.