Meteor

Historia

Pismo Meteor jest kwartalnikiem tworzonym przez kleryków Zgromadzenia Misji, poświęconym życiu seminarium, jak również całej Rodziny Wincentyńskiej. Ponadto w artykułach nierzadko poruszane są wydarzenia z życia Kościoła na całym świecie, a także różne problemy natury filozoficznej, teologicznej, historycznej i kulturalnej.
Pierwszy numer Meteora ukazał się 20 lutego 1909 roku. Nazwa periodyku została wyjaśniona w numerze 11-12 z 1909 r.:

Tytuł Meteor, którym pierwszy numer [został](…) przyozdobiony z powodu niepewności o swoją przyszłość, pozostał nadal,choć podnoszą się głosy, aby go zmienić.

W chwili powstania był drugim kleryckim czasopismem w całym Zgromadzeniu. Pierwszym był Le Souvenir wydawany przez kleryków Prowincji Paryskiej w Domu Macierzystym przy Rue de Sevres. Meteor jest pierwszym, najstarszym czasopismem kleryckim w Polsce.
Pierwsze wydania były pisane na zwykłej maszynie do pisania i powielane. Grafika wykonywana również ręcznie. Proces przygotowania do druku nie zmienił się aż do końca lat 80-tych minionego wieku. Zwiększała się objętość i mimo dość czasochłonnego czasu przygotowania do druku udawało się utrzymać miesięczny cykl wydawniczy. Zmieniały się jedynie maszyny drukarskie i introligatorskie. Wśród żyjących księży w Prowincji praktycznie nie ma osoby, która w jakikolwiek sposób nie byłaby związana z czasopismem, np. jako członek redakcji, redaktor naczelny, współpracownik redakcji, autor.

W roku akademickim 2019/20 zespół redakcyjny przedstawia się następująco:

Michał Radziwiłł – redaktor naczelny
Hubert Kowalewski – skład i grafika
Dominik Jemielita, Jakub Pikor i Karol Bodziacki – redaktorzy

Bibliografia z lat 2011- 18

Archiwalne numery