Misje w Dzietrzychowicach 2022

Misje w Dzietrzychowicach 2022

Misjonarze wciąż prowadzą MISJE ludowe. Od tego zaczęło się działanie pierwszych misjonarzy i nasza nazwa. To dzieło trwa nadal.

Zazwyczaj dwóch księży jedzie na daną parafię i przez tydzień głosi Ewangelię, spotyka się z ludźmi. W minionym tygodniu było nieco inaczej. Ksiądz Antoni prowadził misje razem z diakonem Łukaszem i klerykiem Dawidem. Codzienne Msze święte z naukami, spotkania z dziećmi w szkole, modlitwa za przodków, odnowienie przysięgi małżeńskiej… Niech Duch Święty umacnia parafian w Dzietrzychowicach, by Jezus zawsze był ich Panem i Zbawicielem!

Więcej zdjęć oraz filmy znajdziesz na naszym facebooku i naszym instagramie.