Jubileuszowy XXX Przegląd Piosenki Religijnej VINCENTIANA

“Świętymi bądźcie” (1P 1,16) „Do budowania świętości radosnej i autentycznej przyczynia się już od 30 lat Przegląd Piosenki Religijnej Vincentiana. Nie jest to w pierwszym rzędzie festiwal czy konkurs, ale spotkanie z Bogiem i w gronie przyjaciół. Dlatego Vincentiana to nie tylko przesłuchania pod czujnym okiem (a raczej uchem) jurorów, ale przede wszystkim wspólna modlitwa,…
Przeczytaj więcej